ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η σημερινή μέρα είναι μία αφορμή για ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κινητοποίηση, γιατί, παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας, εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο, στερούνται στοιχειώδη αγαθά και υπηρεσίες που είναι απολύτως απαραίτητα στην παιδική ηλικία και υποφέρουν από σωματική και ψυχική κακοποίηση, από την πείνα και την λειψυδρία, τη φτώχεια και τις ασθένειες. Η ανάγκη αποτελεσματικής κατοχύρωσης και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, προτεραιότητα!

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software