Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Women’s Hurdles

Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOMEN’S HURDLES: ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας είναι εδώ και δυο χρόνια σε εξέλιξη και εστιάζει σε ένα βασικό πρόβλημα που, σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους άνδρες, αφορά τις γυναίκες: την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι γυναίκες είναι αυτές που συνήθως αντιμετωπίζουν πολλά πρακτικά ή και προσωπικά εμπόδια για να αθληθούν με τον τρόπο που χρειάζονται ή τις ευχαριστεί.

Η έλλειψη χρόνου, η ανάγκη φροντίδας των παιδιών σε συνδυασμό με τις ώρες εργασίας, η απουσία πολλές φορές βοήθειας και υποστήριξης ώστε να κερδηθεί κάποιος προσωπικός χρόνος, εμποδίζουν μεγάλο τμήμα του γυναικείου πληθυσμού να ασκήσει οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, η οποία όμως είναι πολλή σημαντική για την υγεία και την ευεξία μας! Έχει υπογραμμιστεί και ιατρικά ότι η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής μας (για παράδειγμα διατροφή, αποχή από το κάπνισμα), για πολλές παθήσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και αυτές που αφορούν στην καρδιά. 

Αυτό καλά θα ήταν να γίνει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον θεράποντα ιατρό,  καθώς κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και διαφορετική. Κάθε προσπάθεια για την εύρεση τρόπων άσκησης ή συμμετοχής σε οργανωμένα προγράμματα γυμναστικής ή και σπορ, στο βαθμό που κάθε γυναίκα είναι δυνατόν να επιτύχει στα πλαίσια της καθημερινότητας της, είναι πολύτιμη. Η τεχνολογία για παράδειγμα – γυμναστική διαδικτυακά -  είναι ενδεχομένως ένας τρόπος άσκησης που μπορεί να εξυπηρετεί τμήμα του γυναικείου πληθυσμού.

Η συμμετοχή των παιδιών, αν και όπου αυτό είναι δυνατό να συμβεί, στην άσκηση – μία διαδρομή περπατήματος μαζί τους ή και η οργάνωση δραστηριοτήτων άθλησης μαζί με τα παιδιά σε οργανωμένα αθλήματα τις ίδιες ώρες – ενδεχομένως να εξυπηρετήσει την καλύτερη διαχείριση του χρόνου κάθε εργαζόμενης κυρίως μητέρας. Και το σημαντικότερο από όλα είναι η συνειδητή προσωπική επιλογή για φυσική δραστηριότητα, γιατί μας κάνει πραγματικά καλό! Δεν έχει σημασία η ηλικία, το σωματικό βάρος, η γενικότερη εμφάνισή μας ή η υιοθέτηση πολύ υψηλών στόχων από την αρχή. Σημασία έχει να φροντίσουμε τον εαυτό μας και την υγεία μας και κάθε βήμα, όσο μικρό και αν είναι στην αφετηρία του, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
 

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software